Reka Bentuk

Kami turut menyediakan perkhidmatan mereka bentuk bagi segala bidang seperti logo, produk, jenama, banner, perniagaan dan sebagainya.

Kami memerlukan maklumat dari pihak anda bagi memastikan lakaran reka bentuk tersebut dapat diberikan identiti sebaik mungkin.

Kami akan memberikan anda pilihan reka bentuk dan pembetulan lakaran boleh dibuat dua kali bagi menjamin kualiti hasil kerja yang ditawarkan.

Sekiranya ingin melakukan lebih perubahan atau menambah reka bentuk yang lain dari pelan asal diberikan, cas tambahan akan dikenakan.