Reka Bentuk Layout Album

  1. Rekaan layout bagi sesuatu album itu bergantung kepada saiz album yang ditempah oleh pelanggan.
  2. Kami memberikan cadangan rekaan sesuai kerana jenis rekaan akan mempengaruhi saiz gambar, kesesakan album dan sebagainya.
  3. Sekiranya anda, inginkan rekaan yang tersendiri atau mempunyai kriteria yang anda inginkan,khabarkan kepada kami.

CONTOH REKAAN CYSTAL ALBUM 8 X 12 (20 MUKA SURAT)

Contoh 1

Contoh 2

Contoh 3

Contoh 4

Contoh 5

Contoh 6

Contoh 7

Contoh 8

Contoh 9

Contoh 10

 

  • Kami lebih mencadangkan rekaan yang ringkas bagi setiap jenis layout.
  • Purata gambar bagi satu bentuk layer adalah antara 5-8.
  • Tiada masalah inginkan lebih gambar tetapi album akan ada “kesesakan” dalam view gambar.
  • Bagi rekaan “contoh 4” , ianya sesuai digunakan untuk album Photobook kerana album tersebut mempunyai banyak muka surat (40 muka surat).
  • Kesesakan dalam gambar dapat dielakkan kerana mempunyai pilihan untuk membesarkan gambar sedia ada dan meletakkan gambar lain ke muka surat seterusnya.

1 Layout Mewakili 2 Muka Surat Album.

Leave a Comment